Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ligedannede trekanter og enhedscirklen

Trekanterne ABC og ADE er retvinklede og ligedannede. Læg mærke til at fordi punktet D ligger på periferien af enhedscirklen, er hypotenusen af ADE altid 1.
Udregn og . Sammenlign med siderne på ADE. Prøv at flytte punktet B med musen, og gentag. Hvad er skaleringsfaktoren mellem ABC og ADE?