Opseg i površina četverokuta - Jagodica Bobica

Pomogni Jagodici Bobici u proljetnim radovima primjenom znanja o opsegu i površini pravokutnika, kvadrata i složenih likova. Riješi zadani problem. Provjeri rješenje klikom na gumb "Provjeri". Zadatak možeš rješavati više puta. Klikom na gumb "Novi zadatak" dobit ćeš sljedeći problem.