Construcció del punt X(7). Punt de Gergonne

Dades del problema

ABC és un triangle qualsevol El punt I és l’incentre del triangle ABC A’, B’, C’ són els punts de tangència entre la circumferència inscrita i el triangle ABC
Image

Propietat a comprovar

Les rectes AA’,BB’ i CC’ són concurrents, és a dir, es tallen en un mateix punt. Aquest punt es de nomina punt de Gorgonne, x(7) en la classificació.