Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

"Look and say"

Welk is het volgende element van de rij?

De rij die John Conway werd voorgelegd was: 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, 1113213211, ... Het geheim achter deze rij is geen ingenieuze wiskundige formule (die had hij wel ontdekt...) maar is eerder trivial: "Kijk naar de getallen en zeg welke je ziet staat. Schrijf daarna op wat je net gezegd hebt". Het volgende element van de rij is dus gewoon een beschrijving van het vorige getal. Daarom noemt men de reeks in het Engels ook "Look and say".