Tečná rovina rotačního paraboloidu

Rotační paraboloid je zadán explicitně i parametricky. V bodě T sestrojte tečnou rovinu.
Tečnou rovinu určíme dvěma různoběžkami - tečou k rovnoběžkové kružnici a tečnou k meridiánu. Tečna k meridiánu je různoběžná s osou, stejně jako normála plochy. Normály plochy sestrojené podél rovnoběžkové kružnice vytvoří normálový kužel.