ISTRAŽI: Površina pravokutnika i kvadrata

ISTRAŽI kako računamo površinu pravokutnika i kvadrata. Pomičući vrhove oblikuj pravokutnike i kvadrate različitih duljina stranica. Svaki put odredi površinu prebrajanjem koliko je jediničnih kvadrata potrebno da se prekrije zadani lik. Upiši u tablicu duljine stranica i površinu. U tu svrhu koristi gumb Zapis u tablicu. Kako glasi formula za površinu pravokutnika sa stranicama duljine a i b? A kako za površinu kvadrata sa stranicom duljine a?