Parametrizace hyperboly

Bodová funkce X(t) =(sec(t),tg(t)) parametrizuje celou rovnoosou hyperbolu. Velikosti os jsou stejné a = b = 1, bod v nekonečnu odpovídá bodům nespojitosti funkcí sec(t) a tg (t). Posuvníkem měníte hodnotu parametru u vykresleného bodu A = (sec u, tg u).
Vektor okamžité rychlosti určíme derivací dráhy X(t) podle času t. Kdy je rychlost pohybu bodu A po hyperbole nejmenší?