Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kolmioita ja ympyröitä Geogebralla

1. Ympyräharjoittelua

a) Paina hiiren oikeaa painiketta piirtoalueessa ja lisää koordinaattiakselit. b)Piirrä ympyrä, jonka keskipiste on origossa (0,0) ja jonka säde on 3. c) Piirrä ympyrälle jokin jänne. d) Piirrä tasakylkinen kolmio, jonka kanta on äsken piirtämäsi jänne ja jonka kärki on ympyrän keskipisteessä. e) Etsi toiminto, jolla voit mitata piirtämäsi kolmion huippukulman. f) Piirrä jokin kehäkulma, joka vastaa samaa kaarta kuin aiemmin piirtämäsi keskuskulma. g) Mittaa kehäkulman suuruus. h) Tangentti on suora, joka sivuaa ympyrää yhdessä pisteessä. Etsi toiminto, jolla voit piirtää tangentin. Piirrä ympyrälle aiemmin piirtämäsi kolmion kannan päätepisteiden kautta kulkevat tangentit. i) Selvitä tangenttien välinen kulma. (Nyt halutaan tietää kulma, joka osoittaa ympyrää kohti.) j) Mikä yhteys on tällä kulmalla ja aiemmin piirtämälläsi keskuskulmalla?