Loodlijn op koorde

Onderwerp:
Meetkunde
Gegeven is de cirkel met middelpunt M en koorde AB. Punt C ligt op koorde AB. Versleep C zodat CM loodrecht op AB staat. Wat stel je vast over de plaats van C op koorde AB?
Opgave 8
  1. Formuleer je vermoeden en geef een bewijs.
  2. Geldt het omgekeerde ook? Dus als je vanuit M een lijnstuk naar het midden van AB tekent, staat dat lijnstuk dan loodrecht op AB? Zo ja, geef een bewijs.