Bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, dan pembagian pada perpangkatan

Bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, dan pembagian pada perpangkatan

1. Bilangan Berpangkat Bentuk umumnya : [latex] \ a ^n = \underbrace {a \times a \times \cdots \times a}_{\mbox {n kali}}[/latex] Contoh : [latex] \ 2 \times 2 \times 2 = 2 ^3 [/latex] [latex] \ 3 \times 3 = 3 ^2 [/latex]   2. Perkalian pada Perpangkatan Bentuk umunya : [latex] (a \times b) ^n = a ^n \times b ^n [/latex] Contoh : [latex] (2 \times 5) ^2 = 2 ^2 \times 5 ^2 [/latex] [latex] (2 \times 5) ^2 = 4 \times 25 [/latex] [latex] (2 \times 5) ^2 = 100 [/latex] [latex] (-3pq) ^4 = (-3) ^4 \times p ^4 \times q ^4 [/latex] [latex] (-3pq) ^4 = 81p ^4 q ^4 [/latex] 3. Pembagian pada Perpangkatan Bentuk umunya : [latex] (\frac {a} {b}) ^n = \frac {a ^n}{b ^n} [/latex] Contohnya : [latex] (\frac {3} {5}) ^2 = (\frac {3} {5}) \times (\frac {3} {5}) [/latex] [latex] (\frac {3} {5}) ^2 = \frac {3 ^2} {5 ^2} [/latex] [latex] (\frac {2} {5}) ^2 = (\frac {2} {5} \times (\frac {2} {5}) [/latex] [latex] (\frac {2} {5}) ^2 = \frac {2 ^2} {5 ^2} [/latex] [latex] (\frac {2} {5}) ^2 = \frac {4} {25} [/latex] [latex] (\frac {-3p} {q}) ^4 = \frac {(-3) ^4} {p ^4} [/latex] [latex] (\frac {-3p} {q}) ^4 = \frac {81p ^4} {q ^4} [/latex]