Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Decimalni zapis

U ovoj knjizi definirati ćemo dekadske razlomke ali i sam decimalni zapis. Usvojiti ćemo postupke zapisivanja dekadskog razlomka kao decimalni zapis ali i zapisivanje decimalnog zapisa kao dekadski razlomak. Također, definirati ćemo pojam postotka i promila te samu vezu navedenog i decimalnog zapisa. Isto tako usvojiti ćemo postupke smještanja decimalnih brojeva na brojevni pravac, kao i sam postupak zaokruživanja ili pak uspoređivanja decimalnih brojeva.
Decimalni zapis