שיעור 5- החזרת האור_- 2 בניית דמות מדומה

חלק 1

:כלים

שורת קלט, קטע, סרגל גרירה, מצולע, נקודה בתוך אובייקט, אנך לישר דרך נקודה, שיקוף, זוויות, עיצוב אלמנטים

חלק 1

לוח התנסות - חלק 1

חלק 2

לוח התנסות - חלק 2

חלק 3

לוח התנסות - חלק 3

כאן תוכלו לבנות פרוויקט אישי ומקורי משלכם כגון בניית עקרון הפעולה של פריסקופ או עקרון פעולתו של מחזיר אור