Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

A voltes amb els volums (III)

El volum d'una piràmide només depèn de l'àrea de la base i l'altura. Ho veiem primer amb una base triangular.

Aneu fent! Moveu i cliqueu.

El volum d'una piràmide és igual a la tercera part del volum del prisma amb la mateixa base. De nou amb una base triangular.

Moveu el punt lliscant

Tots els polígons es poden dividir en triangles, tants com el nombre de costats menys un. Per tant, tot el que hem dit fins ara serveix per a piràmides o prismes de qualsevol base.