Транслација (Танграм) - Translacija (Tangram)

Користећи се алатима (Вектор одређен двема тачкама, Транслација за вектор) направите векторе транслације који имају заједничку почетну тачку (црвена тачкица). Направите транслације које ће довести до "слагања" делова танграма односно геометријских фигура