Ιδιότητες Τετραγώνου

Ορισμός: Τετράγωνο είναι κάθε τετράπλευρο που έχει τις πλευρές του ίσες και τις γωνιές του ορθές.

Πιο κάτω δίνεται ένα τετράγωνο. Μετακινήστε την κορυφή για να ανακαλύψετε τις ιδιότητες του τετραγώνου.

Ερώτηση 1

Τί διατηρείται σταθερό καθώς μετακινείτε την κορυφή;

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Ερώτηση 2: Σε ποια από τα σχήματα που μάθαμε ισχύουν οι πιο κάτω ιδιότητες;

2(α) Διαγώνιοι ίσες

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

(β) Διαγώνιοι τέμνονται κάθετα

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

(γ) Οι διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνιές

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

(δ) Όλες οι πλευρές είναι ίσες

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

(ε) Όλες οι γωνιές είναι ορθές

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Ερώτηση 3

Κάθε τετράγωνο είναι ταυτόχρονα:

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)
Δραστηριότητα
Μετακινήστε τους δρομείς για να μεταβάλετε τις πλευρές του παραλληλογράμμου και σύρετε την κόκκινη κουκκίδα για να μεταβάλετε τις γωνιές.

Ερώτηση 1

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις το πιο πάνω παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος;

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Ερώτηση 2

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις το πιο πάνω παραλληλόγραμμο είναι ορθογώνιο;

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Ερώτηση 3

Σε ποιες από τις πιο κάτω περιπτώσεις το πιο πάνω παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο;

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Ερώτηση 4

Δώστε έναν άλλο ορισμό για το τετράγωνο.