Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Suoran vektori- ja parametriesitys

Simulaation tarkoituksena on havainnollistaa suoran vektorimuodon ja parametrimuodon välistä yhteyttä kahdessa ulottuvuudessa. Sama idea toimii myös kolmessa ulottuvuudessa. Voit muuttaa parametrin t arvoa liukusäätimestä.