Problema 2 PAU setembre 2009 Matemàtiques CCSS Sèrie 1

Digueu si un sistema de dues equacions amb tres incògnites pot ser incompatible. Justifiqueu la resposta i, si escau, exemplifiqueu-ho.

Resposta

Un sistema amb més d'una incògnita pot ser incompatible, independentment del nombre d'equacions, només cal que que hi hagi dues equacions amb coeficients de les variables iguals i termes independents diferents. En aquest cas hi haurà al menys dues rectes paral·leles.