Jak narýsovat čtverec?

Autor:
David
Ukážeme si jak naarýsovat čtverec.

1.

Narýsujte úsečku AB (třeba 5 cm dlouhou)
2. Narýsujte 2 kolmice z bodu A a z bodu B.
3. Odměřte stejnou vzdálenost jako úsečka AB a přeneste ji na kolmice a vytvořte nové dva body (C, D)
4. spojte body C a D
Narýsovali jste čtverec ABCD