Узајамни положај кружнице и праве

За узајамни положај праве и кружнице у равни постоје три могућности: 1) права и кружница имају две заједничке тачке (растојање центра кружнице до праве је мање од полупречника), 2) права и кружница имају једну заједничку тачку (растојање центра кружнице до праве једнако је полупречнику), 3) права и кружница немају заједничке тачке (растојање центра кружнице до праве је веће од полупречника).

Тангента кружнице

Када права има једну заједничку тачку са кружницом (тачка додира) она представља тангенту кружнице. Нека је једначина праве: y=kx+n, а једначина кружнице: (x-p)2+(y-q)2=r2. Права је тангента кружнице ако важи: r2(k2+1)=(kp-q+n)2