Bisectrius d'un triangle

Bisectrius d'un triangle i incentre

La bisectriu d'un angle és la recta formada pels punts que estan a la mateixa distància dels costats que formen d'angle.
Image
Un triangle té tres angles interiors. Construïu les bisectrius d'un triangle acuntangle doblegant paper.  Us podeu ajudar d'aquest vídeo:
Tot seguit feu la construcció amb GeoGebra

Experimentem amb l'incentre d'un triangle

L'incentre és el punt que es troba a la mateixa distància de cadascun dels costats del triangle. Justament aquesta distància és el radi d'una circumferència inscrita en el triangle. Investigueu si l'incentre pot ser mai exterior al triangle. I pot trobar-se a la vora?