Figures semblants

Pregunta 1 - Justifica raonadament si les següents figures són semblants:

a) Els gnòmons (rectangles amb un quadrat retallat) de la col·lecció 1, són semblants?

b) Els triangles de la col·lecció 2, són semblants?

c) Els rectangles de la col·lecció 3, són semblants?

Pregunta 2 - Pentàgons semblants

a) Dibuixa en la finestra que tens a continuació dos pentàgons semblants. Pots utilitzar l'eina de "Polígon regular" per fer-ho més ràpidament. La pots trobar aquí:

b) Quant mesura el costat del pentàgon petit, i quant mesura el costat del pentàgon més gran? Quina és, doncs, la raó de semblança entre els dos pentàgons?

c) Quant mesura l'àrea del pentàgon petit, i quant mesura l'àrea del pentàgon més gran? Quina relació hi ha entre les àrees? És coherent amb el que has trobat a l'apartat anterior? Pots fer servir la comanda "Àrea", que pots trobar aquí: