Ak Saray - geometrisch patroon - gp

Onderwerp:
Meetkunde
Image
Op een verticale strook langs de binnenkant van de inkompoort staat een geometrisch patroon met 6-puntige sterren. Opvallend is dat niet, zoals meestal, lijnen of kleuren de aandacht trekken naar de sterren, maar wel naar de zeshoeken die de sterren omringen. En pas wanneer je inzoomt op de sterren, merk je dat het lijnpatroon net iets subtieler is dan een patroon met regelmatige zeshoeken rond 6-puntige sterren. Door tussen sommige zeshoeken ruiten te plaatsen, ontstaan zowel regelmatige 6-puntige sterren (rood op de foto) als onregelmatige met in het centrum een gelijkzijdige driehoek (geel en oranje op de foto). Het eindresultaat is een patroon met lichte zeshoeken op een blauwe achtergond dat boeiender is dan zonder het plaatsen van de ruiten tussen de zeshoeken. in het onderstaande applet zie je dat een vlakvulling gecreëerd wordt met regelmatige en onregelmatige zeshoeken.