Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

rekenen met gehele getallen

acties

Om wiskundige uitdrukkingen te herschrijven in equivalente uitdrukkingen gebruik je klikken, slepen en lang aangehouden klikken:
  • Klikken: om een bewerking uit te voeren of haakjes uit te werken.
  • Klikken + verslepen: versleep termen naar waar je wil dat een bewerking uitgevoerd wordt. GM duidt de plaatsen waar dit kan aan met blauwe rechthoeken.
  • Lang aangehouden klikken: gebruik het toetsenbord B.v.: Hou in een vergelijking het gelijkheidsteken “=” ingedrukt om een bewerking te typen die je op beide kanten van de vergelijking wil uitvoeren.
Opmerking: Na het uitvoeren van een of meer bewerkingen op een uitdrukking verschijnt achter de uitdrukking een dubbel wit bolletje. Versleep dit bolletje naar onder om de tussenstappen te tonen.

Bewerkingen uitvoeren in uitdrukkingen

Versleep termen om de volgorde om te keren. Opmerking: Bij het verslepen van een getal wordt het toestandsteken meegenomen.
Image
Klik op een bewerkingsteken om een bewerking uit te voeren.
Image
Volgorde van bewerkingen Klik je op een bewerking die in strijd is met de volgorde van bewerkingen, dan doet GM de termen trillen.
Image

Probeer het uit: