A18. La ferramenta “Angle”. L’angle pla

Dibuixeu un angle pla anomenat "α" En GeoGebra resulta molt difícil dibuixar un angle pla desplaçant punts per la finestra gràfica, per això s’ha creat una graella quadriculada que facilita la col·locació dels punts de forma adequada en les interseccions. Un angle pla té 180º. 1r. Activeu la ferramenta "Semirecta" Toolbar Image i dibuixeu dues semirectes situant els punts en els encreuaments de la graella. La primera amb l’origen en el punt "A" i que passe pel punt "B" i la segona que comence en el punt "A" i passe pel punt "C". 2n. Anomeneu "r" a una semirecta i "s" a l’altra. 3r. Recordeu que hi ha dues maneres per mostrar l’angle: Primera forma: Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu els tres punts que defineixen les semirectes. (és molt important que el segon clic siga el punt del vèrtex). Si l’angle és diferent de 180º, activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu els punts fins que l’angle siga pla. Segona forma: Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu les dues semirectes. Amb la ferramenta "Mou" Toolbar Image activada podeu moure els punts pels encreuaments de la graella fins aconseguir l’angle pla. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.