Mjerne jedinice za površinu

Jedan kvadratni metar Prikaz u umanjenom mjerilu.
Image
Jedan kvadratni decimetar Prikaz u umanjenom mjerilu.
Image
ISTRAŽI: Koliko jediničnih kvadrata, sa stranicom duljine 1 dm, je potrebno da bismo prekrili jedan kvadratni metar?
1 m2 = 10 · 10 = 100 dm2
Jedan kvadratni centimetar
Image
Na isti način bismo pokazali da je potrebno 100 jediničnih kvadrata, sa stranicom duljine 1 cm, da bismo prekrili jedan kvadratni decimetar.
1 dm2 = 10 · 10 = 100 cm2
1 m2 = 100 · 100 = 10 000 cm2
Na isti način bismo pokazali da je potrebno 100 jediničnih kvadrata, sa stranicom duljine 1 mm, da bismo prekrili jedan kvadratni centimetar.
1 cm2 = 10 · 10 = 100 mm2
1 m2 = 1000 · 1000 = 1 000 000 mm2
Jedan kvadratni kilometar
Image
1 km2 = 1000 · 1000 = 1 000 000 m2