Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Producte escalar: calculadora gràfica

Moveu els punts A i B i comproveu com varien els diferents elements de cada vector i el valor del seu producte escalar.
1. En quin cas s'obté un producte escalar negatiu? 2. Què cal perquè el producte escalar sigui nul? 3. En quin únic cas el producte escalar de dos vectors és igual al producte dels seus mòduls? 4. Observeu que si el punts A i B són punts de la quadrícula, el producte escalar és sempre un nombre enter, per què?