Декартов правоугли координатни систем

Autor:
Svetlana
Рене Декарт (1596-1650) је велики француски математичар, филозоф и научник. Његова дела довела су до праве револуције у математици. Декарт је својим генијалним идејама успео да повеже геометрију и алгебру. Данас ћемо упознати правоугли координатни систем који се назива још и Декартов координатни систем. Чувена је Декартова изрека: "Мислим, дакле постојим!". Да бисмо представили тачку у равни, морамо претходно поставити координатни систем који чине 2 координатне осе: "хоризонтална" -x-оса и "вертикална" -y-оса. Пресек ових оса назива се координатни почетак и обележава се словом О.
Задати координатни систем у некој равни нам омогућава да позицију сваке тачке тачно одредимо, и то помоћу два реална броја (ми ћемо користити целе због једноставности) записана унутар заграда и раздвојена зарезом, нпр. тачка T(a, b). Овакав пар бројева називамо уређен пар, јер се тачно зна шта означава први а шта други број. На следећој слици биће приказано неколико тачака у координатном систему.