Copia: Angle interior d'un polígon regular

Primer trobarem l'angle interior d'un heptàgon regular: a) En quants triangles queda dividit un heptàgon regular? b) Quina és la suma dels 7 angles interiors d'un heptàgon regular? c) Quant val l'angle interior d'un heptàgon regular? Ara canvieu el valor de n i contesteu: a) En quants triangles queda dividit un polígon regular de n costats? b) Quina és la suma dels n angles del polígon regular? c) Quina és la fórmula que dóna l'angle interior d'un polígon regular de n costats?