Type 1 en Type 2 fouten (IQ)

Het IQ van Belgen is normaal verdeeld met verwachte waarde 100 en standaardafwijking 15. Men vermoedt dat het gemiddelde IQ van alle Belgen toegenomen is en neemt daarom een EAS van omvang 80. 1. H0: = 100; 2. Ha: > 100; Stel dat het werkelijke gemiddelde IQ van alle Belgen 105 is en je verandert het significantienieveau van 5% naar 1% wat gebeurt er dan met de kans op een type-II-fout?