Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sprzężenie liczby zespolonej ćw.01

Po włączeniu animacji zaobserwuj, w jaki sposób tworzymy liczbę sprzężoną do danej liczby zespolonej z. Jaka jest różnica między liczbą zespoloną a jej sprzężeniem? Przeciągając punkt reprezentujący liczbę zespoloną w inne miejsce zweryfikuj swoją odpowiedź.