Kvadrat in konstantna funkcija

Avtor:
Hana
Osnovnica malega kvadrata meri a cm in velikega b cm. Oglišče večjega kvadrata se nahaja v središču malega. Koliko meri ploščina preseka kvadratov?
Ali je ploščina preseka odvisna: - od ploščine velikega kvadrata - od ploščine malega kvadrata - od ploščin obeh kvadratov