Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

En punkts koordinater

Flytta på punkten och titta följ hur talen inom parentes förändras. Titta också på färgerna på koordinataxlarna. Ser du sambandet mellan siffrorna och hur punktens läge i koordinatsystemet?