Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Nejednakost trokuta

Zadatak

Pomiči točke C1 i C2. Promatraj što se zbiva.
  1. Za koje vrijednosti |AC| i |BC| u odnosu na |AB| možeš konstruirati trokut?
  2. Za koje vrijednosti |AC| i |BC| u odnosu na |AB| ne možeš konstruirati trokut?

Pitanje

Općenito - koja relacija povezuje duljine svih triju stranica trokuta ?