Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

V1 WI H05 13

Een hoek meten met de geodriehoek: De geodriehoek kan je verslepen. Met het rode punt kan je de geodriehoek draaien. Met de 2 gele punten kan je de hoek vergroten/verkleinen. Het antwoord kan je controleren met de aanvinkknop!