Oefening op bewijzen met congruente driehoeken (2)

Onderwerp:
Driehoeken
De hoogtelijn uit de top van een gelijkbenige driehoek verdeelt die driehoek in twee congruente driehoeken. Bewijs dat. Het 'Gegeven' en het 'Te bewijzen' heb je reeds gekregen. Vervolledig, indien nodig de tekening en stel het bewijs op. (Je kunt het bewijs maken met behulp van GeoGebra ofwel op een kladblad.)