Oefening op de eigenschappen van vierhoeken (6)

Onderwerp:
Vierhoeken
Als de diagonalen van een parallellogram even lang zijn, dan is dat parallellogram een rechthoek. Bewijs dat. Het 'Gegeven' en het 'Te bewijzen' heb je reeds gekregen. Vervolledig, indien nodig, de tekening en stel het bewijs op. (Je kunt het bewijs hiernaast maken met behulp van GeoGebra ofwel op een kladblad.)