Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Bevægelse med konstant acceleration: Funktioner

I denne interaktive graf er vist tre funktioner gældende for bevægelse med konstant acceleration:
  • Stedfunktionen (rød). Y-aksen repræsenterer for denne funktion position målt i $m$.
  • Hastighedsfunktionen (blå). Y-aksen repræsenterer for denne funktion hastighed målt i $m/s$.
  • Accelerationsfunktionen (sort). Y-aksen repræsenterer for denne funktion accleration målt i $m/s^2$.
Ved hjælp af skyderne kan man ændre på tre parametre:
  • Bevægelsens startsted, $s_0$
  • Bevægelsens starthastighed $v_0$
  • Bevægelsens startacceleration $a_0$ (som jo samtidig er accelerationen under hele bevægelsen)