Zuzenaren ekuazioa.Punto-malda /malda-ordenatua jatorrian

Egilea:
Marga
Zuzen baten ekuazioa ateratzeko bi formula daude eta hemen ikusiko dugu bi aukeren arteko baliokidetasuna.

Punto-malda // malda-ordenatua jatorrian

a) Zuzen bat aukeratu eta ebakidura tresna erabiliz aurkitu zuzena eta Y ardatzarekiko ebakidura puntua, hau da, ordenatu jatorriaren balioa(n) b) Zuzen horren malda irristagailuan edo eta ekuazioan agertzen da. n eta m balioak erabializ, zuzenaren ekuazioa idatzi sarrera leihoan eta grafikoan agertzen den zuzenari erreparatu. Ondorioak atera.

malda-ordenatua jatorrian//puntu-malda

a) Zuzen bat aukeratu eta zuzen horren puntu bat aukeratu "Puntua objetuaren" tresnarekin. b) Zuzen horren malda irristagailuan eta zuzenaren ekuazioan agertzen da. Puntua eta malda erabiliz idatzi "sarrera leihoan" zuzenaren ekuazioa eta grafikoan agertzen den zuzenari erreparatu. Ondorioak atera