Králík - okamžitá rychlost jako limita průměrné rychlosti

Aplet 1

Jaká je okamžitá rychlost v bodě , tedy v čase s? Odhad -- pomocí průměrné rychlosti na úseku mezi dvěma sousedními bobky. Přesná hodnota -- limita pro .

Aplet 2

Zde můžeme měnit hodnotu času , ve kterém nás zajímá okamžitá rychlost, i šířku intervalu , pokud nás zajímá průměrná rychlost.

Krásné video na téma okamžité rychlosti