Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Visine trokuta

Definicija

Visina trokuta je dužina određena vrhom trokuta i točkom u kojoj okomica iz tog vrha siječe nasuprotnu stranicu. Tu drugu točku nazivamo nožište visine. Ukoliko je trokut tupokutan, onda je nožište sjecište okomice i produžetka stranice.
Image

Konstrukcija ortocentra

  1. Toolbar Image Klikni na jednu stranicu i njoj nasuprotni vrh da dobiješ pravac na kojem leži visina.
  2. Toolbar Image Klikni na dobivenu okomicu i njoj odgovarajuću stranicu da dobiješ nožište visine. Napomena: ponekad se okomica i suprotna stranica sijeku u produžetku.
  3. Toolbar Image Spoji nožište s vrhom da dobiješ visinu (visina je dužina!). Nacrtaj i ostale visine trokuta.
  4. Toolbar Image Klikni na dva pravca nositelja visina i dobit ćeš točku koju nazivamo ortocentar. Pomiči vrhove točaka i uvjeri se da i treći pravac nositelj visine uvijek prolazi tom točkom.

Istraži i odgovori

  1. Je li ortocentar uvijek unutar trokuta, čak i ako je trokut tupokutan?
  2. Gdje se nalazi ortocentar ako je trokut pravokutan?
  3. S čime se poklapa visina na jednu katetu ako je trokut pravokutan?