Polynomtester

I denne konstruktion er det teknisk muligt, at bestemme rødder og maksimum og minimumspunkt for polynomer op til grad 6. Samt at afgør om funktion har vendetangent i et punkt Plus udspecifier koffienter for polynomer af op til grad 6.
Maksimum er markeret med rødt på graf og minimum er markeret med blåt på grafen. *Sig endelig til hvis I spotter en fejl*