Kopija od Grafovi trigonometrijskih funkcija

  1. Na grafu je prikazana sinusoida kojoj možete mijenjati amplitudu, kružnu frekvenciju i pomak kroz tekstualna polja u apletu. Simbol upišite jednostavno pi ili pi/4.
  2. U donjem prozoru možete kliknuti na kružić pored jednadžbe da graf postane vidljiv ili nevidljiv.
  3. U traku za unos na dnu apleta možete upisivati nove funcije npr. za kotangens ili za funkciju apsolutno.
  4. Također možete raditi algebru funkcija: , , itd. ali i kompoziciju funkcija i tome slično.