Perspectiva cónica 360 x 360

Persoa autora:
Xabier Lorenzo Abalde
A macro "Perspectiva cónica 360X360" baséase na redefinición dun punto P' segundo a seguinte expresión: (x(P'),y(P')) = (-((sen(α)x(P_1)+cos(α)y(P_1))cos(β)+sen(β)y(P_2))(x(V_1)–(cos(α)x(P_1)-sen(α)y(P_1)))/(y(V_1)-((sen(α)x(P_1)+cos(α)y(P_1))cos(β)+sen(β)y(P_2)))+cos(α)x(P_1)-sen(α)y(P_1),-((sen(α)x(P_1)+cos(α)y(P_1))cos(β)+sen(β)y(P_2))(y(V_2)–((sen(α)x(P_1)+cos(α)y(P_1))(-sen(β))+cos(β)y(P_2)))/(y(V_1)–((sen(α)x(P_1)+cos(α)y(P_1))cos(β)+sen(β)y(P_2)))+(sen(α)x(P_1)+cos(α)y(P_1))(-sen(β))+cos(β)y(P_2))

perspectiva_conica_de_punto_360_360