afstand - tijd in dynamische tabel

Onderwerp:
Functies
Volgend applet illustreert de betekenis van snelheid als de helling van een grafiek die de afgelegde afstand toont als een functie van de tijd. Het punt na punt aanvullen van grafiek en tabel verduidelijken deze betekenis. Versleep het groene punt op de horizontale as en onderzoek het verband tussen tijd en afgelegde weg. Je kunt de ijk van de verticale as veranderen door de Shift-toets in te drukken en de as te verslepen.

opbouw

  • Definieer een getal v = 2, een functie f(x) = v x en creëer een invulvak voor v.
  • Definieer een punt A = Punt(Lijnstuk((0, 0), (10, 0))) dat je kunt verslepen op de x-as binnen [0, 10].
  • Definieer een getal tot= floor(x(A)) dat de x-coördinaat van x naar beneden afrondt.
  • Definieer twee lijsten: een lijst met x-waarden lijst = Rij(0, tot) en een lijst met functiewaarden lijstf = Rij(f(n), n, 0, tot).
  • Vul deze lijsten aan met een koptitel:
  • l1 = Samenvoegen({{"t"}, lijst}) en l2 = Samenvoegen({{"s(t)"}, lijstf}).
  • Creëer een dynamische functiewaardentabel met TabelTekst(l1, l2, "r|0100000000000_010").
  • Creëer een lijst met punten lijstp = Rij((n, f(n)), n, 0, tot).
Versleep je nu het punt A op de x-as, dan worden zowel de punten op de grafiek als de bijhorende functiewaardentabel dynamisch getoond. Je kunt het applet nog aanvullen met de helling van de grafiek als een doorlopende rechte en de helling van de grafiek.