КАС-н хэрэгсэл

КАС хэсгийн Хэрэгслийн мөр

КАС хэсгийн Хэрэгслийн мөрт заагч сумаар ажилладаг олон янзын КАС-н хэрэгслүүд байдаг. Хэрэгслүүд оролтыг тооцоолж, тооцоолол хийх боломж олгодог. Тайлбар: КАС-н хэрэгслийг сонгохоосоо өмнө үргэлж оролтыг оруулдаг. Ингсэнээр оролтонд хэрэгслийг шууд хэрэглэж болно.

Геогебрагийн КАС-н хэрэгсэлтэй танилцъя.

1.Toolbar ImageКАС-н оролт руу  f(x) := x ^ 2 - 4 гэж бичээд Оролт хэвээр нь хэрэгслийг сонгож квадрат олон гишүүнтийг томъёолно.
2.Toolbar ImageКАС хэсгийн дараагийн мөрөнд f(x) гэж бичээд Үржигдэхүүн хэрэгслийг сонгож функцийн үржигдэхүүнүүдийг олно.
3.Toolbar ImageДараагийн мөрөнд f(x)  гэж оруулаад Уламжлал хэрэгслийг сонгож функцийн уламжлалыг тооцоолуулна.
4.Toolbar ImageЗөвлөгөө: Тэгшитгэлийн өмнөх Харуулах/ нуух дүрсэн дээр дарж функцийн уламжлалын графикийг харуулна. 
Зөвлөгөө: КАС-н хэрэгслүүдийг туршиж үзэхийг хүсвэл байгуулалтыг  хуучин байдалд нь оруулах товчийг дарна.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

КАС-н хэрэгслийг сонгоод туршиж болно.

Toolbar ImageҮнэлэх Үнэлэх хэрэгслийг ашиглан тооцоолол, 
Toolbar ImageТоон Тоон хэрэгслийг ашиглан тоон оролтыг тооцоолох, аравтын орноор нарийвчилж болно. 
Toolbar ImageОролт хэвээр нь Оролт хэвээр нь хэрэгслийг ашилан оролтыг хадгалж, шалгаж болно. Зөвлөгөө: Энэ нь оролтыг автоматаар хялбаршуулахад маш их ач холбогдолтой.
Toolbar ImageЗадлах Задлах хэрэгслийг ашиглан илэрхийллийг задлана. Жишээ нь : 2*(a + b) оруулаад Задлах хэрэгслийг хэрэглэхэд  2a + 2b гэж гарна.
Toolbar ImageОрлуулга Орлуулга хэрэгслийг ашиглан хувьсагчуудад тоо орлуулж илэрхийлнэ. Энэ хэрэгслийг ашигласаны дараа гарч ирэх харилцах цонхонд хүссэн утгаа оруулах боломжтой.