Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Nisbah Trigo : Kenalpasti sisi HOA

Arahan uji kaji: 1. Tick pada checkbox nama sisi bagi segi tiga bersudut tegak dibawah dan perhatikan kedudukan sisi berkenaan. 2. Kenalpasti sisi Hipotenus, Opposite (sisi bertentangan) dan Adjacent (sisi bersebelahan) berdasarkan ujikaji yang dibuat. 4. Buat rumusan berdasarkan hubungan antara sudut dan sisi segi tiga bagi uji kaji yang telah dilaksanakan. ***Titik P dan titik Q boleh digerakkan dan saiz segi tiga PQR juga boleh diubah (zoom in/zoom out/ke atas/ke bawah)