Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Kopi av Statistikk gjennomsnitt, median, variasjonsbredde,typetall

Grunnleggende statistikk / basic statistics Fila viser gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde for mellom to og seks tall The file shows mean, median, mode and range for 2 - 6 numbers.