Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Enhetscirkeln

Författare/skapare:
Jens Michelsen

Sinus och Cosinus för vinklar mellan 0 och 360 grader.

Fixera radien till r=1. 1. Bestäm genom avläsning a) b) c) d) e) 2. Avgör utifrån enhetscirkeln a) Vilka värden kan ta om b) Vilka värden kan ta om c) Vilka värden kan ta om 3. Finn en vinkel så att i intervallet: a) b) 4. Bestäm alla vinklar i intervallet så att . 5. Studera resultaten i uppg. 3 och 4. Det finns ett samband mellan vinklarna i 3a) och i 3b). Samma samband finns mellan de två vinklarna i uppg. 4. Vilket är sambandet? 6. Hur många lösningar har ekvationen i intervallet .