Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rotační kužel

Kuželová plocha vznikne rotací přímky kolem osy s ní různoběžné. Průsečík tvořící přímky a osy rotace je vrcholem kuželové plochy. Rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem odvěsny vznikne kužel.
Posunem bodů A, V, změníš tvořící trojúhelník.