Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Yhtälönratkaisu

Yritä ratkaista yhtälö tekemällä sille puolittain laskutoimituksia. Yhtälö on ratkaistu, kun sen toisella puolella on vain muuttuja x ja toisella puolella on vain luku. Ohjeita: Uusi tehtävä -napista tulee uusi tehtävä. Sinisestä laatikosta valitaan laskutoimitus, joka molemmille puolille tehdään. Keltaisesta laatikosta valitaan, tehdäänkö laskutoimitus luvulla vai muuttujalla. Punaisesta laatikosta valitaan luku. Alhaalla keskellä olevasta napista näkyy, mikä laskutoimitus ollaan tekemässä. Kun sitä klikkaa, niin yhtälön molemmille puolille tehdään napissa näkyvä lasku.